Petitie teksten

Hieronder vind je de in het boek ‘Als de regering ineens oplost‘ genoemde petitieteksten terug. Nu op een andere manier geformuleerd.

Geen vragen stellen als je het hierboven genoemde boek niet hebt gelezen. Je kunt als omgeving samen een boek aanschaffen en het onderling doorgeven. Als je je niet wilt verdiepen in een wezenlijk, concreet, en zeer toepasbaar nieuw zelfbewustzijn en een nieuw handelingsrepertoire, dan zal je in het vervolgproces ook niet mee groeien, daar hebben we helemaal niets aan. We blijven ons steeds verder en verder ontvouwen vanuit het nieuwe, dat is nu juist de crux.

Ook voor de manier waarop jij anderen wilt uitnodigen voor dit crowdproces geldt het bovenstaande. Als jij van het bovenstaande een andere tekst wilt maken dan is dat prima. Je draagt dan zelf de reacties van degenen die je op jouw manier hebt uitgenodigd.

Nu de petitie teksten:

Voorstanders van het basisinkomen faciliteren
====================================
Wij zijn voorstanders van het basisinkomen (door ons ‘bestaansgeld’ genoemd) en wij willen hierin gefaciliteerd worden door de regering.

De tegenstanders van het basisinkomen zijn al door de regering gefaciliteerd in de manier waarop alles nu gaat. Wij willen dit niet veranderen, wij willen dat tegenstanders van het basisinkomen onderling gewoon gefaciliteerd blijven zoals ze nu al zijn. En wij willen als voorstanders onderling dus ook gefaciliteerd worden.

Wij zijn voor het basisinkomen, daar hebben wij onze eigen beweegredenen voor. Deze beweegredenen hoeven niet eerst allemaal bekend of geaccordeerd te zijn bij de regering. Dat eist de regering ook niet van alle tegenstanders en die faciliteert ze gewoon iedere dag al. Wij voorstanders willen onderling ook gefaciliteerd zijn.

De facilitering die wij vragen is eenvoudig en kost niets:
***Een functionaliteit in de internetbankierapplicaties laten inbouwen, die iedereen zelf bij hun bankrekening al dan niet kan aanzetten. Deze functionaliteit is binnen 1 dag te programmeren door de banken.
***Wat doet deze functionaliteit? Die laat 1/x van het geld dat via transacties naar ons overgemaakt wordt vanzelf doorstromen naar een centrale bestaansgeldrekening. Van waaruit maandelijks bestaansgeld overgemaakt wordt naar mensen die de 1/x doorstroomfunctionaliteit ook hebben aanstaan bij hun rekeningen. De volgorde van toewijzing in dit opbouwend proces, zal random zijn.
***De centrale bestaansgeldrekening toont vanzelf aan de regering wie hoeveel heeft laten doorstromen (die kan dit dus aftrekken bij belastingaangifte). De regering ziet dus ook wie er op deze manier een basisinkomen heeft en dus geen aanspraak meer zal maken op uitkeringen en subsidies. En daar dus ook geen belastingen/premies meer voor hoeft te betalen omdat er door hen dus nooit meer een beroep gedaan zal worden op die sociale voorzieningen: zij hebben hun bestaansgeld tenslotte al via onze eigen samenleef keuze die we hebben geïmplementeerd met de 1/x doorstroomfunctionaliteit.

Dit kost niets. En deze functionaliteit implementeren kost maar 1 programmeerregel.

Op deze manier zijn niet meer alleen de tegenstanders van het basisinkomen onderling gefaciliteerd maar zijn de voorstanders ervan ook onderling gefaciliteerd. En op deze manier zijn niet alleen degenen die geen overzicht hebben in alles wat er gaande is onderling gefaciliteerd, maar iedereen die dit overzicht wel heeft, onderling ook. Wij hoeven als voorstanders van het basisinkomen niet gegijzeld te worden door het proces van de mensen die de dingen niet overzien en niet doorzien en vanuit daar de keuze maken om door te gaan met het oude. Zij kunnen samen gewoon doorgaan met het oude, maar wij hoeven er niet door gegijzeld te worden voor de manier waarop wij willen samenleven.

Iedereen kan dus op eigen moment (alsnog) de doorstroomfunctie aanzetten bij de eigen rekening.

Als mensen zich afvragen of ze deze nieuwe optie misschien ook willen aanzetten bij hun eigen bankrekening, dan verwijzen we hen daarvoor naar het boek ‘Als de regering ineens oplost‘.

Daar is op eenvoudige wijze helder gemaakt dat alle belastingen aantoonbaar nutteloos zijn. Iedereen heeft dit bewijs dus al beschikbaar. Wij wensen dus niet door de regering ingezet te worden als de gratis bewustmaakslaven die dit maar aan iedereen nogmaals gratis duidelijk moeten zien te maken terwijl dat al jaren lang gedaan is, en wat nu allemaal via het genoemde boek beschikbaar is.

Wij willen gefaciliteerd worden als voorstanders van het basisinkomen. Dit kost niets, gewoon 1 programmeerregel. En het maakt niet uit hoeveel voorstanders er zijn.

Wij hoeven hiervoor geen ‘proeven’ te doen. Basisinkomenproeven worden gedaan door mensen die geen inzicht en geen overzicht hebben, dus gewoon geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, terwijl alle inzichten al lang beschikbaar zijn. Wij hoeven als voorstanders niet nog langer door de incompetentie van bestuurders gegijzeld te worden, noch door burgers die de weg blijven vragen aan mensen die geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. Zoals gezegd: iedereen mag daarmee door blijven gaan en is daarin al onderling gefaciliteerd. Wij willen ook onderling gefaciliteerd worden en daar zijn geen structuren voor nodig, er is maar 1 programmeerregel voor nodig, doordat wij alles wel doorzien en overzien.

Inzicht in geldcreatie door politici
==========================
Wij willen transparant gemaakt krijgen door de regering hoeveel extra geld politici, iedereen in de structuren, bij de belastingdienst, bij de zorgverzekeraars, en alle medewerkers in de rechtswereld en in de beschermingswereld gezamenlijk voor zichzelf hebben aangemaakt bij de banken, voor hun ‘leningen’, sinds ze weten dat dat helemaal geen leningen zijn maar extra geldcreatie voor jezelf.

Het gaat ons dus niet om de leningen die ze voor die tijd hebben afgesloten, voor de tijd dat we transparant kregen dat leningen geen leningen zijn maar extra geldcreatie voor jezelf. Het gaat ons expliciet om het totaal aan extra geld dat ze samen voor zichzelf zijn blijven aanmaken sinds publiekelijk bekend is dat leningen bij de banken geen leningen zijn maar extra geldcreatie voor jezelf.

Wij willen weten hoeveel het totaalbedrag is dat ze gezamenlijk zijn blijven aanmaken voor zichzelf, hoeveel extra geld de mensen die zeggen de faciliteerder en beschermer van het samenleven te zijn, samen zijn blijven aanmaken voor zichzelf. En ondertussen mensen de shit in laten verdwijnen, onder het mom van zelfredzaamheid.

Wij willen het totaalbedrag weten dat de zogenaamde faciliteerders en beschermers van het samenleven voor zichzelf zijn blijven aanmaken. En wij willen dat dit bedrag iedere dag opnieuw ge-update wordt, zodat we kunnen zien of de faciliteerders en beschermers van het samenleven nog steeds doorgaan met het aanmaken van tonnen extra geld voor zichzelf.

Hiermee kan de maatschappij haar eigen conclusies trekken, kijkend naar de armoede en andere problemen waar heel veel mensen zijn ingeduwd, waarvoor regering en structuren zeggen geen oplossing te weten, terwijl de mensen bij diezelfde regering en structuren wel degelijk heel goed weten hoe ze zelf aan extra geld kunnen komen: door het gewoon aan te maken voor zichzelf.

Mensen met een uitkering direct met rust laten
=====================================
Wij willen dat iedereen die een uitkering heeft of nodig heeft direct met rust wordt gelaten. Dus geen stalking meer door de sociale dienst, geen denigrering, geen criminalisering meer. Het hen lastigvallen is totaal ongerechtvaardigd. We kosten niemand iets. Het geldexcuus dat mensen gebruiken om het lastigvallen van mensen met een uitkering te rechtvaardigen klopt niet.

In het boek ‘Als de regering ineens oplost‘ wordt dit in het eerste boekdeel, dat slechts een paar pagina’s beslaat, eenvoudig aangetoond.

Iedereen dient dus direct met rust gelaten te worden. Ook geen huisuitzetting meer, geen gas- en lichtafsluitingen meer. En ook mensen met schuldsanering niet meer lastigvallen.

Wij willen niet meer in de wachtstand gezet worden door iedereen die zelf gewoon geen idee heeft waar ze het over hebben en vanuit daar negatieve beslissingen over een ander willen nemen.

Dat belastingbetalers veel te veel belasting betalen is hun eigen probleem, de uitkeringen zijn daarin aantoonbaar niet het probleem, dat vind je ook aangetoond in het boek ‘Als de regering ineens oplost’.

Indien de regering en burgemeesters van gemeenten niet direct voldoen aan onze eis om iedereen met een vorm van uitkering direct met rust te laten, dan zullen we via crowdsuing eisen dat voor iedere dag dat ze mensen nog langer lastig valt er 2 dagen gevangenisstraf bijkomen voor iedere politicus, zowel in de eerste als in de tweede kamer, en voor iedere burgemeester.

Er zijn niets kostende oplossingen, zoals aangetoond wordt in het boek ‘Als de regering ineens oplost’. Als de regering en/of de maatschappij die niet wil implementeren dan rechtvaardigt dat dus niet het blijven lastigvallen van mensen, uit naam van alle nutteloze belastingen waar regering, burgemeesters en maatschappij zelf voor blijven kiezen. Integendeel. Er is geen enkele rechtvaardiging.

Have’s willen geen onnodige belasting meer betalen
=========================================
We weten nu inmiddels al jaren lang dat er voor onze leningen bij banken nieuw geld wordt aangemaakt. Daar hebben we nooit om gevraagd en we hebben het ook niet nodig. Het biedt ons niets extra’s vergeleken met een echte lening. Sterker nog, het bezorgt ons alleen maar maatschappelijke ellende.
We vroegen banken om leningen te faciliteren en dat vragen we nog steeds.

Dezelfde geldcreatie die vanaf nu nog plaats zou vinden ‘voor’ ons kan dus worden verlegd. Het kan direct gaan werken als maandelijks bestaansgeld, bijvoorbeeld voor bijstand en voor pensioenen. Dan hoeven wij (degenen die geen extra geldcreatie meer voor zichzelf willen, die geldcreatie naar bestaansgeld verleggen) daar geen belastinggeld en premies meer voor te betalen en dan kan iedereen met ‘bijstand’ (bestaansgeld) gewoon met rust gelaten worden, want niemand heeft dan voor dit betaalmiddel belasting hoeven te betalen. Dit is in alle opzichten dus een enorme winst.

Wij eisen dat de geldcreatie voor onze leningen stopt. We hebben er niet om gevraagd en we hebben er ook helemaal niets aan. We vroegen leningen.

Wij eisen dit voor onszelf. Iedereen die toch door wil blijven gaan met de geldcreatie voor zichzelf, die moet daarmee door kunnen gaan en die blijft dan ook gewoon nog steeds belasting en premies betalen voor de uitkeringsstructuren.

Wij zijn niet de Nederlandse rechtbank, wij gaan dus geen discussies aan over het onrecht van geldcreatie voor een selecte groep, laat iedereen zich daarover maar naar regering en rechtbank uitlaten, en dat uitlaatproces niet op ons projecteren. De eis die we hier indienen, eisen we voor onszelf, niet voor de hele maatschappij. Wij hebben ons bewustzijnswerk al gedaan.

Wij eisen dat er niet meer uit onze naam, de belastingbetaler, nog langer mensen met een uitkering worden lastig gevallen. Wij willen dat iedereen met een uitkering onmiddellijk met rust wordt gelaten. Dat wij als have’s nodeloos belasting betalen komt doordat we als have’s de regering hierin altijd maar haar gang hebben laten gaan. Het zou wel heel erg laf van ons zijn om te zeggen dat mensen met een uitkering daarvoor maar lastig gevallen moeten worden, voor het eigenaarschap dat we zelf nooit genomen hebben. We nemen haar hierbij alsnog.

Een nieuwe geldapplicatie
=====================
Wij willen een geldapplicatie die niet aan een bank verbonden is maar die wel dezelfde plek heeft als alle huidige internetbankierapplicaties. De nieuwe geldapplicatie kan dus ook door iDeal opgenomen worden in hun rijtje van alle bestaande geldapplicaties.

We noemen de nieuwe geldapplicatie hierbij Money Place, omdat ze precies dat voor ons is.

Wij willen niet meer met de geldapplicaties van de banken werken. Iedereen die daar wel mee wil blijven werken is daar vrij in en is hierin al gefaciliteerd door de regering. Zelfs het risico dat deze mensen zelf kiezen te lopen door met banken verder te blijven gaan, is door de regering gefaciliteerd door anderen hiervoor te belasten.

Wij willen ook gefaciliteerd zijn in onze bewuste keuzes die we maken, voor onze facilitering zijn er geen belastingen nodig.

We willen niet meer verbonden zijn met de banken. Wij hebben daar allerlei eigen beweegredenen voor en die hoeven niet eerst allemaal door de regering gekend of van akkoord voorzien te worden. Dat hoeft bij de bestaande geldapplicaties van banken tenslotte ook niet.

Wij willen een geldapplicatie waar ons geld staat en waar we transacties kunnen doen, en allerlei crowdfunctionaliteiten beschikbaar hebben, dat is alles.

Vanuit de beheerders van Money Place worden er dus geen hypotheken aangemaakt, geen kredieten, er wordt door hen geen rente op spaargeld gegeven, en er wordt door hen niet geïnvesteerd met ons geld. Wat we met ons geld willen doen dat doen we zelf. We kunnen dat ook uitbesteden, maar dat staat dus helemaal los van de beheerders van Money Place. Mensen die rente willen voor leningen kunnen dat zelf met crowd leningen regelen.

De manier waarop we willen dat de regering Money Place faciliteert is:

Het weghalen van alle belemmeringen hiertoe die de regering zelf bewust of onbewust opwerpt. Dat is de facilitering; het verwijderen van de belemmeringen die de regering zelf aanlegt.

Money Place is binnen een week in te richten, dus dat is het probleem niet:
***Een huidige internetbankierapplicatie kopiëren, bijvoorbeeld die van de ABN AMRO; daar hebben we met zijn allen nog iets van tegoed
***Die ‘leeg’ in de lucht brengen

Iedereen die met euro’s werkt kan daar hun eurorekening aanmaken. Het is dus geen bankrekening, maar gewoon onze eurorekening. Een eurorekening die meteen wereldwijd werkt, want Amerikanen bijvoorbeeld kunnen ook gewoon een eurorekening hebben binnen Money Place. Dit is overigens niet onze beweegreden om voor Money Place te gaan, maar het vervolg dat vanzelf plaats zal vinden als we eenmaal met Money Place werken.

In Money Place kunnen er later dus nog allerlei crowdfunctionaliteiten ingebouwd worden. Maar ook dat is niet wat we van de regering vragen, dat gaan de beheerders van Money Place vanzelf wel doen enig moment.

Crowdfunctionaliteiten zijn functionaliteiten die mensen zelf kunnen inschakelen. Er zit dus geen verplichting op, iedereen kiest zelf. Voorbeelden van deze crowdfunctionaliteiten zijn te vinden in het boek ‘Als de regering ineens oplost‘.

Degenen die Money Place gebruiken, zullen de kosten ervan betalen met een maandelijkse bijdrage, zoals we dat met de huidige geldapplicaties ook doen. Dus daar gaat de facilitering ook niet over.

De facilitering waar we om vragen gaat alleen om het weghalen van de belemmeringen die de regering zelf heeft aangelegd. Als de regering daarmee wil doorgaan dan willen wij dat zij aan ons uitlegt waarom ze daar heil in ziet, in het blijven aanleggen van deze belemmeringen. Dan willen wij horen waar de angsten zitten bij de regering, zodat de hele maatschappij kan zien waar die irrationele angsten op zijn gebaseerd: op het feit dat de regering geen inzicht en geen overzicht heeft. Iedereen heeft dat inzicht en overzicht wel degelijk beschikbaar, via het boek ‘Als de regering ineens oplost’.