Een bewustzijnssprong betekent dat je een stap in een nieuw gebied zet, waar alle oude verklaringen niet meer gelden. Je kunt dus niet meer terugvallen op al je oude reactiepatronen, bij het onderzoeken van het nieuwe gebied.

Als er een manier van samenleven is waar alle huidige problemen niet meer zijn, dan betekent dit dat er geen 1 verklaring over al die problemen is, die er toe doet.

Er is maar 1 verklaring voor het bestaan van al die problemen: dat we dat normale samenleven niet leven.

Je ziet dat in de vorige zin dus al de verklaring voor alles wat er nu gaande is op aarde, uit het nieuwe gebied wordt gehaald. Dat is die bewustzijnssprong waar het om gaat.

Voor het begrijpen van de effecten van een bewustzijnssprong dien je bereid te zijn om datgene wat de pioniers in deze bewustzijnssprong jou aanreiken, onvoorwaardelijk aan te nemen als kloppend. Pas als je het hele verhaal op die manier ‘binnen’ hebt gekregen, kan je voor jezelf opnieuw gaan kijken: of je zelf daadwerkelijk het nieuwe samenleven wilt gaan leven of niet.

We hebben het over een kleine bewustzijnssprong. Die echter wel mega impact heeft. Precies de impact die we willen: het oude dat vanzelf oplost doordat we het nieuwe gaan leven.

Advertenties