Van ‘Weten’ naar ‘Handelen’

De meeste mensen komen niet van ‘Weten’ tot ‘Handelen’, doordat ze geen omgeving hebben waarmee ze samen in beweging kunnen komen. Ze hebben geen ‘habitat’ voor het gaan leven van iets nieuws.

Het gevolg is dat mensen gaan re-ageren op al het nieuwe weten, in plaats van ernaar te handelen. Er wordt op die manier gewoon weer een nieuwe laag van re-actiepatronen opgebouwd. Het zit daar niet.

Het zit in handelen: de keuze opties die bij jou passen, daadwerkelijk gaan leven. Zolang je voelt dat je nog niet kunt handelen, laat het dan gewoon verstillen in jouzelf, totdat jouw innerlijke impuls enig moment als het ware ‘explodeert’ als iets dat zichzelf wel degelijk wil gaan leven, en dan ga je dus ook. Hoe? Dat weet ik niet en hoef ik ook niet te weten. Die impuls is van iedereen zelf(samen). We hebben hierin in ieder geval allerlei keuze opties aangereikt.

En je kunt je daarin natuurlijk ook laten begeleiden in het innerlijke proces: van ‘Nieuw weten’ naar ‘Nieuw handelen’.

Een tweede aanleiding waardoor veel mensen niet tot handelen komen, is dat mensen denken dat de keuzes waar ze zelf al lange tijd voor staan, in dezelfde ‘horizontale lijn’ liggen als bestaansgeld (lees: vrije levenstoegang) en dat die keuzes daardoor als het ware in competitie met elkaar zijn: als je aandacht geeft aan bestaansgeld, dan gaat de aandacht weg van hetgeen waar je altijd al voor hebt gestaan.

Maar zo ligt het niet. Bestaansgeld (onze vrije levenstoegang) is nu juist de nieuwe bodem onder al die keuzes die iedereen eigenlijk al voorstaat, en wat in feite allemaal dezelfde keuze is: iedereen zoekt een ‘beter’ samenleven. Iedereen belicht echter een eigen deelaspect ervan. Aangezien er 1001 deelaspecten zijn, lijken het 1001 verschillende keuzes en verlangens.

Door bestaansgeld (onze vrije levenstoegang) er daadwerkelijk ‘onder te schuiven’ als nieuw fundament, kunnen al die deelaspecten werkelijk geleefd gaan worden en zal de ervaring van fragmentatie oplossen.

En een derde reden waarom je mogelijk niet tot nieuw handelen komt, kan zijn dat de nieuwe social fabric op jou overkomt als ‘teveel informatie’. Lees in dat geval dit artikel, waarin je getoond wordt hoe je door de nieuwe social fabric heen kunt meanderen.

Advertenties