Onuitputtelijk nieuw handelingsrepertoire

Om jou te faciliteren in het kunnen maken van een bewuste keuze in de verschillende mogelijkheden waarvoor je zelf op dit moment kunt gaan binnen het normale samenleven, is hieronder een concreet nieuw handelingsrepertoire op een rij gezet. Wat niet uitputtend is, want op het moment dat je dit leest, is het nieuwe handelingsrepertoire vast alweer verder uitgebreid.

Het handelingsrepertoire bevat niets nieuws: het zijn allemaal dingen die we allemaal al kennen. Bijvoorbeeld: ‘Een petitie indienen’. Of: ‘Een lezing geven’. Of: ‘Geld overmaken’. Of: ‘Onderwijzen’.

Maar dit al bekende handelingsrepertoire, is nu heel concreet gevuld vanuit het nieuwe gebied. Dat is dus wat het nieuwe samenleven doet: alles wat we al kennen, nu vanuit het nieuwe ‘her-vullen’. Dat is dus het concrete dat je hieronder aantreft

Datgene dat typisch bij jou past, staat er misschien niet bij. Mooi, dan ga jij dat zelf dus ‘her-vullen’ vanuit het nieuwe samenleven. Zo breid jij het nieuwe handelingsrepertoire ook verder uit.

Dat heet: Een wezenlijk nieuw bewustzijn terug naar de oppervlakte van het leven laten komen: haar toepasbaarheid laten stralen.

Als er hieronder dingen staan die je niet begrijpt, dan betekent dat dat je het boek niet hebt gelezen. Dan mag je jezelf nog eens afvragen wat in jou het zo verschrikkelijk vindt om een boek te lezen waarvan we voortdurend helder maken dat het de poort naar het normale samenleven, en het afsluiten van de oude poort in zich draagt.

Het concrete, nieuwe handelingsrepertoire vanuit het nieuwe samenleven

 • Zelf door laten stromen
 • Ict afdelingen bij banken die de ene programmeerregel implementeren
 • Samen een iXistence app faciliteren
 • Petities indienen (en daarin verschillende issues)
 • Crowd suen (en daarin verschillende issues)
 • Lezingen bieden vanuit het samen verder exploreren
 • Lezingen bieden: ‘Van basisinkomen naar bestaansgeld: we kosten niets’
 • Explorerende lezingen bieden over jouw teruggekomen zelfbewustzijn van de waarheid van het leven: de waarheid dat we niet kosten. Wat betekent het dat dit nu volledig aanwijsbaar en toepasbaar is geworden? En dit via jouw lezingen vergelijken met wat er in plaats daarvan gemaakt is. Uit wiens naam gebeurde dit altijd?
 • Scheurkalender maken: vanuit het nieuwe zelfbesef overal doorheen prikken.
 • Samen op een nieuwe manier rond de tafel gaan zitten
 • Rewriting the library
 • Jouw eigen professie laten transmuteren (eventueel inspirerende en bekrachtigende begeleiding daarbij inschakelen)
 • Lezingen bieden over het loslaten van het oude; jouw mogelijke struggle, etc..
 • Lezingen bieden over de teruggevonden betekenis van bescherming
 • Vanuit familie verbindingen nieuwe keuzes maken
 • Onze positie innemen richting het normale samenleven van de next gen
 • Scholen professioneel begeleiden: voor leerlingen die samen om de tafel gaan, de vraagstelling faciliteren: ‘Wat betekent bestaansgeld voor jou, voor jouw generatie, en voor de toekomst van jouw generatie?’
 • Vertellen dat je je boek ‘Als de regering ineens oplost‘ uitleent aan anderen
 • Vertellen dat je het boek graag van iemand leent
 • Medewerkers binnen de structuren die zichzelf openlijk nieuw positioneren en maandelijks bestaansgeld door laten stromen naar de next gen
 • Jonge professionals laten vrij komen binnen de rechtswereld, door te zorgen dat zij vanuit bestaansgeld leven, en daarin dus op bestaansniveau onschendbaar zijn
 • Gepensioneerden die zichzelf openlijk nieuw positioneren en maandelijks bestaansgeld door laten stromen naar de next gen
 • Next gen social media bestaansgeld groep inrichten
 • Binnen de (nieuw gevormde) groep/netwerk/stroming/nieuwe media waar je onderdeel van bent: samen opnieuw rond de tafel gaan zitten, en vervolgens samen tot wezenlijk nieuw handelen komen, vanuit het nieuwe handelingsrepertoire vanuit het nieuwe samenleven
 • Structuur’verlaters’ die zichzelf nieuw positioneren
 • Samen advertenties in de krant zetten vanuit het nieuwe zelfbewustzijn
 • Het boek ‘Als de regering ineens oplost‘ toesturen naar het College voor de Rechten van de Mens, rechters, politici, etc.: met daarin op eigen manier verwoord: het verzoek/de eis dat je gefaciliteerd en beschermd wilt worden in het niets kostende samenleven.
 • Medewerkers binnen de structuren die op eigen impuls een crowd applicatie ontwikkelen, waarin iedereen die in de structuren werkt, anoniem kan aangeven hoeveel ruimte, grond en faciliteringen (ict-parken, wagen-parken, etc.) en mensen (de medewerkers) er vrij komen als jouw organisatie oplost vanuit het samenleven vanuit bestaansgeld. Zo maken de mensen binnen de structuren die wel een transitie naar het samenleven vanuit bestaansgeld willen, de maatschappij bewust van de gigantische hoeveelheid nutteloze geïnstitutionaliseerde vastklauwing die er is: wat dus allemaal niet vrijkomt door het per se blijven weigeren van het faciliteren van ieders niets kostendheid; door het blijven weigeren van het faciliteren van de niets kostende souplesse van het samenleven: just one programming rule.
 • Voor onvoorwaardelijke bescherming gaan.
 • Als familie samen het nieuwe instappen: “It’s all in the family
 • Crowd loans bieden aan de next gen die vanuit bestaansgeld samenleeft
 • Vanuit de vraag ‘Wat betekent het nieuwe nulpunt voor ons?’ samen om de ronde tafel gaan zitten
 • etc. het is onuitputtelijk, want alles in het leven wordt vanuit het nieuwe ‘her-vuld’.

Je ziet het: het nieuwe handelingsrepertoire zit in alle 3 de bekende lagen:

 • Regering (bijvoorbeeld het faciliteren van de voorstanders van het basisinkomen)
 • Maatschappij (bijvoorbeeld scholen professioneel begeleiden)
 • Individu (bijvoorbeeld: zelf door laten stromen)

En jij kiest. Je wordt vanuit het nieuwe samenleven niet gekanaliseerd, noch gaat een ander voor jou aan het werk. We verbinden waarin we kiezen te verbinden, vanuit het nieuwe zelfbewustzijn.

De twee geschiedenislijnen op aarde zien er zo uit:

En de nieuwe geschiedenislijn ‘moet’ dit nog gaan doen:

Dat is aan iedereen zelf(samen), allicht.

Daarin doe je wat bij jou past; dan breng je binnen het normale samenleven precies het gebied dat bij jou past, zelf verder, samen met degenen waarmee je dat doet: dat is het nieuwe crowdbewustzijn.

 

Advertenties